Dünya

Rapor Açıklandı: En Zenginler Gezegeni Tehlikeye Atıyor

Küresel iklim krizi dünya genelinde acil önlemleri gerektirse de, yeni bir araştırma zenginlerin doğaya daha fazla zarar verdiğini gösteriyor. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, en yoksul yüzde 66’lık kısmından daha fazla karbon salımına neden oluyor.

Yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan bu araştırmaya göre, milyarderler, milyonerler ve yılda 140 bin dolardan fazla ücret alanlar da dahil olmak üzere 77 milyon kişiden oluşan zengin grup, 2019’daki tüm karbon emisyonlarının yüzde 16’sından sorumlu. Çalışma, bu durumun savunmasız topluluklar ve iklim kriziyle mücadelede küresel çabalar açısından korkunç sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

Rapora göre, en zengin yüzde 1’lik kesim, klimalı, yalıtımlı hayatlar yaşama eğiliminde olduğu için emisyonlarının büyük bir bölümünden sorumlu. Bu emisyonların sadece yüzde 1’lik kesimden kaynaklanan kısmının önümüzdeki yıllarda 1,3 milyon insanın ölümüne neden olması bekleniyor.

1990’dan 2019’a kadar olan dönemde, yüzde 1’lik kesimin birikmiş emisyonları, geçen yılki AB’deki mısır, ABD’deki buğday, Bangladeş’teki pirinç ve Çin’deki soya fasulyesi hasatlarının silinmesine eşdeğerdi. Bu durum özellikle yoksul topluluklara, göçmenlere ve evsizlere olumsuz etki ediyor.

Rapor ayrıca, ekonomik anlamda en alt seviyede bulunan yüzde 99’lik kesimin, en zengin milyarderlerin bir yılda ürettiği kadar karbon üretmesinin yaklaşık 1.500 yıl süreceğini ortaya koyuyor. Bu eşitsizlik, dünya genelindeki ülkeler arasında da giderek artan bir sorun haline geliyor.

Ayrıca, bu elit kesimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi güce de sahip olduğu belirtiliyor. Medya kuruluşlarına, sosyal ağlara, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarına yatırım yaparak, üst düzey politikacılarla ilişki kurarak bu gücü elde ettikleri ifade ediliyor.

Oxfam, iklim krizinin etkilerini yoğun bir şekilde yaşayan kesimlere destek olmak, eşitsizliği azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi finanse etmek için zenginlere yönelik yüksek servet vergileri ve fosil yakıt şirketlerine beklenmedik vergiler uygulanmasını öneriyor.

Son olarak, bu konu önümüzdeki Birleşmiş Milletler COP28 İklim Zirvesi’nde ele alınacak. Guardian’ın raporu yayınlarken, isimlere yer vermemiş olsa da, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin bu konudaki tartışmalara odaklandığı belirtiliyor.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu