Yerel Haberler

Kanat: BAY-SEN Temsilcisi Toplantılara Katılmayacak

Kanat, Bakanlar Kurulu’nun görev süresi dolan BRTK Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atama yapana kadar BAY-SEN temsilcisinin toplantılara katılmamasına karar verdiklerini açıkladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, BAY-SEN Yönetim Kurulu olarak, Bakanlar Kurulu’nun görev süresi dolan BRTK Yönetim Kurulu üyelerinin yerine atama yapana kadar BAY-SEN temsilcisinin toplantılara katılmamasına karar verdiklerini açıkladı.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu’nda görev süresi dolan Salih Can Doratlı ve Özdemir Tokel’in yerine tekrardan atama yapılması gerektiğini belirtti.

Kanat, açıklamasında “50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın 8. maddesine göre BRTK Yönetim Kuruluna Bakanlar Kurulu kararı ile ekonomik, teknik, sosyal, kültürel, eğitim ve hukuk konularından herhangi birinde tecrübe sahibi olanlar arasından atanacak iki kişi de bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

BRT Yönetim Kurulu’na devlet tarafından atanan üyelerin BRT Yasası’nın 8. maddesinin 5. fıkrasına göre, “özürsüz olarak yönetim kurulunun üst üste 3 toplantıya katılmayan veya bir siyasal parti ile olan ilişkilerine doğrudan veya dolaylı biçimde devam eden üyelerin görevine atandıkları veya temsil ettikleri makam tarafından son verileceğini” belirten Kanat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlgili yasada belirtildiği üzere temsilcilerin görev süreleri içerisinde BRTK YK, mevzuata uygun olmayan kararlar üretmeye devam ediyor.

Haliyle de rutin toplantılar ve alınması gereken kararlar ertelemeler ve ötelemelerden dolayı netlik kazanamıyor. Hâlâ havada kalan atamalar ve terfiler sonuçlanamamış, bilgi ve tecrübe eksikliğinden hatalı kararlar ve yasaya aykırı uygulamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hal böyle iken Kurumun günlük rutin işleri dışında çalışanların toplu iş sözleşmesi 5 aydır imzalanmayı beklemektedir. Çalışanların hak ve özgürlüklerinin önünde engel gibi durmaya devam etmekte olan yönetim kurulu taş, taş üstüne koymaktan çekinir olmuştur.

Kurumun gelişimine ve kamu yararına fayda sağlayacak çağın gereklerine uyumlaşma süreci çok geride kalmış ve kaderine terk edilmiştir. Yıllardır kör nokta olarak bir kenara atılan BRTK, Meclis’e defalarca gitmesine rağmen yasallaşamayan yasası 31 yıldır yerinde saymaktadır. Bu da gözden çıkarılan bir kurum olduğunu gözler önüne sermektedir.

BAY-SEN bu konuda tüm iyi niyetiyle kurumun, aynı zamanda halkın yararını da düşünerek, yayın ve haber alma organlarını sekteye uğratmadan ve yılmadan çaba sarf etmektedir. Buna rağmen çalışanın özverili çalışmaları gün geçtikçe görmezden gelinmektedir. Gelinen süreç doğrultusunda BAY-SEN Yönetim Kurulu olarak, Bakanlar Kurulu’nun BRTK Yönetim Kurulu üyelerini yeniden atayana kadar BRTK YK BAY-SEN temsilcimizin toplantılara katılmamasına karar vermiştir.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu