ManşetYerel Haberler

Motorlu Araçlar Tüzüğünde Yapılan Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı. Tüzük, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan tüzük değişikliğiyle, “Sınır Kapılarında Sigorta Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Kurallar” düzenlendi.
Kıbrıs Türk Sigortacı ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden alınan bilgiye göre, halihazırda Bakanlar Kurulu kararı olarak sınır kapılarında var olan uygulama, tüzüğe eklendi.
Tüzüğe göre, sigorta belgesinin önünde veya arkasında herhangi bir reklam maddesi bulunmaması koşulken, sigorta belgesinin alt tarafına veya arkasına basılmış herhangi bir sigorta şirketinin adı ve adresi, mühürü, monogram veya başka benzeri işareti, reklam maddesi sayılmayacak.
Ayrıca, deniz sınır kapılarından ülkeye araçları ile gelen ziyaretçiler, ülkeye giriş gümrüklerinde Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış bir sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile sigorta yöneticisinin onayladığı fiyat tarifesinden, Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorunda.
Kara sınır kapılarından ülkeye araçları ile gelen ziyaretçiler ise, ülke kara sınır kapılarında, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında ruhsat ve lisans almış, sınır kapısında görevli sigorta şirketinin teknik personelleri tarafından düzenlenmiş olması şartı ile bahse konu yasanın sigorta yöneticisine verdiği yetki çerçevesinde sınır kapıları uygulamaları ile ilgili düzenlediği talimat ve onay aldığı fiyat tarifesinden, Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası yaptırmak zorunda.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu