ManşetYerel Haberler

Ombudsman Raporu: Yetki Muhtarda

Ombudsman Varol, Özoğlu'nun başvurusu üzerine, Boğaztepe’de bir kişiye sulu tarım amaçlı hali arazi verilmesine ilişkin hazırlanan raporu yayımladı

Omubudsman İlkan Varol, Boğaztepe’de bir kişiye sulu tarım amaçlı hali arazi verilmesine ilişkin yapılan bir başvuru üzerine hazırlanan raporu yayımlayarak, eksik belgeden dolayı arazi kiralanan kişinin hak sahipliği vasfına sahip olmadığını, dolayısıyla kira kararı ve sözleşme imzalanmasının hatalı, yok hükmünde ve yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Varol, Bohur Özoğlu’nun daireye başvuruda bulunarak, Boğaztepe’de ikamet etmediği halde Zeynep Açıkada’ya İçişleri Bakanlığı tarafından sulu tarım maksatlı Boğaztepe’de kain P/H XV/28 pafta 272/4 numaralı hali arazinin verildiğini, arazinin sulu tarıma uygun olmadığını, Açıkada’ya verilen arazinin 2017 yılında komisyon ve bakanlık tarafından uygun görülmeyerek onaylanmamasına rağmen,31 Ekim 2019 tarihinde kaymakamlığın tekrardan hatırlatması sonucunda 9 Ocak 2020 tarihinde dönemin İçişleri Bakanının onayı ile arazinin Zeynep Açıkada’ya haksız yere verildiğini iddia ederek, soruşturma başlatılmasını talep ettiğini kaydetti.

Varol, yapılan başvuru üzerine konunun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenerek, rapor hazırlandığını kaydetti.

Yapılan soruşturmada, Açıkada’nın hak sahipliğini kanıtlamak üzere başvuru yaparken sunduğu ikametgah belgesinin mevzuata uygun düzenlenmediğinin tespit edildiğini belirten Varol, yasanın ikametgah belgesi düzenleme yetkisini muhtarlara verdiğini, kaymakama bu yetkinin verilmediğini ifade etti.

İdarenin müracaatçılar arasında hak sahipliği tespitini yapabilmesinin, müracaat şartlarının ve kriterlerinin tamamlanmış ve eksiksiz olmasına bağlı olduğuna vurgu yapan Varol, Açıkada’nın ikametgah belgesinin ise belgeyi vermeye yetkili kişi olan muhtar tarafından değil, ikametgah belgesi düzenleme yetkisi olmayan Kaymakam tarafından düzenlendiğini belirtti.

Açıkada’nın müracaatına eklediği ikametgah belgesinin yetkisiz bir kişi tarafından düzenlendiğini, hukuki bir geçerliliği ve anlamı bulunmadığını kaydeden Varol, bu durumun Zeynep Açıkada’nın müracaatı için aranan kriterlerden biri olan ‘ilgili köyde ikamet etme ve bunu belgeleme şartının’ eksikliğine yol açtığını ve hak sahibi olma vasfını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Hali arazinin sulu tarıma uygun olmadığına dair ise bir bulguya rastlanmadığını dile getiren Varol, Tarım Dairesi tarafından söz konusu parselde sulu tarım yapılabileceğinin teyit edildiğini belirtti.

Varol, “Bohur Özoğlu’nun arazinin Zeynep Açıkada’ya haksız ve usulsüz bir şekilde kiralandığı iddiası ise Açıkada’nın eksik belgelerinden dolayı hak sahipliği vasfına sahip olmadığı cihetle, idarenin bahse konu arazinin Açıkada’ya kiralanması kararı ve sözleşme imzalanması hatalı ve yok hükmünde olup, yürürlükte olan yasal mevzuata aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu