ManşetYerel Haberler

Barçın: Bu Borçlar Nasıl Ödenecek

CTP Milletvekili Devrim Barçın, DAÜ’nün içinde bulunduğu durumdan çıkarmak adına yapılan çalışmaları takip ettiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, DAÜ’nün içinde bulunduğu durumdan çıkarmak adına yapılan çalışmaları takip ettiğini kaydetti.

DAÜ’nün dolar bazlı borçlandırıldığını dile getiren Barçın, bu borcun nasıl ödeneceğini sordu ve bu ödemenin hangi gelir kaynakları ile yapılacağının açıklanması gerektiğini kaydetti.

Bazı Cypruvex personelinin bakanlıklarda çalıştığını dile getiren Barçın, bu çalışanların maaşının Maliye Bakanlığı’nca ödemesine rağmen Cypruvex Yönetim Kurulu’nun çalışanların sigortalarını yatırmadığını ve çalışanların sigortasız çalıştırılarak kaçak durumuna düşürüldüğünü belirtti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, 2024 yılı bütçe rakamlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün çok büyük bir çıkmaza sürüklendiğini dile getiren Şahali, DAÜ’de yapılacak mali planlama çalışmalarında kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

DAÜ’nün yönetsel sıkıntılardan dolayı zor duruma düşürüldüğünü belirten Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler kurulu başkanının halen göreve devam etmesini eleştirerek, “DAÜ’yü batıran kadrolarla yönetsel güven sağlanamayacağını” savundu.

Hükümetin yeni kadro atama konusunda adım atıp atmayacağını soran Şahali, DAÜ’nün yaşadığı mali sorunun Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yanlış yönetimleri sonucunda oluştuğunu ileri sürdü.

DAÜ’yü batıranlarla kurtarmaya çalışmanın günün sorunda faturayı çalışanlara kesmek demek olduğunu belirten Şahali, DAÜ’nün hak ettiği değeri yeniden kazanmasının sağlaması gerektiğini söyledi, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

GARDİYANOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cypruvex çalışanlarının dört aylık bir prim borcu olduğunu ve çalışanların sistemin dışında olmadığını ve her türlü haktan yararlanabileceğini kaydetti.

Sosyal Sigortalı çalışanların sağlık alanı dışında kalmaması konusunda çok hassas davrandıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, bu konuda gerekenin yapılacağını kaydetti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova’da konuşmasında, DAÜ’nün mali sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümetin uzun ve zorlu bir çalışma yaptığını belirtti.

DAÜ Rektörlüğü ve Vakıflar Yönetim Kurulu ile protokole imza atıldığını ve bu protokolle DAÜ’nün 4 yıllık bir süre içerisinde düze çıkarılması için gerekli adımların atıldığını söyleyen Berova, protokol çerçevesinde çalışanların ve devletin fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Devlet adına yükümlülük altına girdikleri ve bütçe içerisinde 4 milyon TL’lik yardım yapılacağını dile getiren Berova, DAÜ’de dolar cinsinden yapılan ödeme hakkında bilgi verdi.

Kıdem tazminatları konusunun DAÜ’nün üzerinde olan en büyük kamburlardan biri olduğunu dile getiren Berova, bu adımın atılmaması halinde bu kamburun yüzde 20 daha fazla artacağını kaydetti.

Yıllardır yapılması gerekenlerin ötelendiğini, hükümetin adım atarak kıdem tazminat konusunu sona erdirdiğini ve bu konunun da artık sorun olmayacağını dile getiren Berova, DAÜ’deki ödeme kalemlerini anlatarak, üçüncü ülke öğrencilerinin eğitim gelirlerinin döviz üzerinden olmasından dolayı borçlanmanın döviz üzerinden olması kararı verildiğini belirtti.

Okulun normal gelişim süreciyle borcun rahatlıkla ödenebileceğini dile getiren Berova, Aralık ayı sonuna kadar 400 milyon TL’lik katkı yapmayı taahhüt ettiklerini, hiçbir kuruma bu denli yardım yapılmadığını kaydederek, herkesin amacının DAÜ’nün 4 yılda mali yapısının düzeltilerek yapısını koruması olduğunu belirtti.

DAÜ’nün 4 yıl sonra ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşacağını dile getiren Berova, bütçe ile ilgi tüm çalışmaların ilgili yasanın tüm maddelerine harfiyen uyularak yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı 26 kabul, 10 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu