EğitimManşetÖzel HaberlerYazarlar

Eğitim Sisteminde Planlamaya Hemen, Şimdi Başlanmalı!

Eğitime her yıl “alıştırılmış çaresizlik” şeklinde, onlarca sorunla başlanır. Her eğitim yılı başında sorunlar yumağına dönmüş okullar, sorunların çözümlenemediği bir eğitim metodolojisi ve sınıf geçmeler konusunda yaşanan sıkıntılarla biten, “Eğitim ve Öğretim” yılı…

Eğitime her yıl “alıştırılmış çaresizlik” şeklinde, onlarca sorunla başlanır. Her eğitim yılı başında sorunlar yumağına dönmüş okullar, sorunların çözümlenemediği bir eğitim metodolojisi ve sınıf geçmeler konusunda yaşanan sıkıntılarla biten, “Eğitim ve Öğretim” yılı…

Kronikleşmiş sorunlar çözüm beklerken (okul alt yapı sorunları, okullaşma sorunu, öğretmen ve idareci eksiklikleri, müfredat sorunları ve daha birçok sorun ) planlı ya da plansız sisteme yeni sorunlar üretilmektedir.

Eğitimde hazırlıksız şekilde sadece söylem de bulunarak öğleden sonraları süresi uzatılan okullar, süre uzatımına bağlı gelen sorunlar ile öğretmenler ve idarecilerin çocuklara, müfredatlara odaklanamadığı, müfredatların ise sınıf düzeyinde birbirini tamamlamadığı bir eğitim süreci ile boşlukta, hayata tutunmaya çalışan yeni jenerasyonlar yetiştiriyoruz.

Eğitim sistemini iyileştirmek için başlangıçları bugün değiştirmelisiniz…

Eğitimdeki sorunların minimize edildiği bir yıl için, eğitim politikalarının öncelikli hale getirildiği, ortak aklın tüm paydaşlarla birlikte yaratıldığı bir yapı ile başlayabilir her şey.

Bugünlerde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının ilk ve en önemli planlamaları yapılmış olmalıdır. Gelecek yılın çerçeve öğretim programları (halen açıklanmadı ) yeni eğitim yılında okullarda (okul türüne göre) okutulacak dersler, müfredatlar ve faaliyetlerin belirlendiği ana program; bu programa uygun planlanacak ders ve faaliyetlere göre okulların idareci, öğretmen ve eğitim çalışanları ihtiyaçlarının belirlenmesi ile öğretmen ve idareci nakilleri yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan nakil takvimlenmesine göre süreç 06 Mayıs 2024 tarihinde başlatılmış olup 27 Haziran 2024 tarihinde nakil alan öğretmen ve okul idarecilerinin muhtemel nakil yerleri ve münhal ilan edilecek öğretmen branşları ve okulları, Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilecektir.

Kamu, atamaları takvime uygun yapar ve münhallerin sınavları vaktinde yapılabilirse gelen yıl için büyük bir sorun halledilmiş olacaktır.

Bu yaz dönemi sürecinde yapılacak bir hata veya eksik bir husus, gelecek eğitim yılı için büyük bir sorun haline gelecektir.

Örneğin sınavları yapılan okul yöneticileri halen münhal ilan edilen yerlere atanmamışlardır, bu atamalar yapılmadan yapılacak nakiller hem nakil sisteminde hatalara sebep olacak hem de gelen yıl okul idarecileri konusunda sorunlar yaşanmasına sebep olacaktır.

Eğitimin en temel öğesi olan öğretmen, doğru planlanmazsa en iyi okulu da kursanız (ki yok ) en iyi kitapları da verseniz, en iyi müfredatları da hazırlasanız eğitim ancak ve ancak uygulayıcı öğretmeniniz kadar iyi olacaktır.

Bu günlerde yapılan planlamalar ve nakil planına göre ortaya çıkacak öğretmen ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı, gelen yıl eğitimde temel bir sorunun yaşanıp yaşanmayacağının belirleyicisi olacaktır.

Öğretmen, entelektüel birikimi ile müfredatlarına yanında, müfredatta yazılmayan ama öğrencilerin gelişiminde, kişiliklerinin oluşumunda önemli rolleri olan, sınıfının lideri halindedir.

Okulların idareci, öğretmen ve çalışan ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde halledilmesi, eğitim adına çok önemli konulardan bir tanesidir.

Yine bu günlerde iyi planlanması gereken en elzem konulardan bir tanesi de depreme dayanıksız, yıkılma tehlikesi bulunan, sıvaları çocukların üzerine dökülen okulların, yaz döneminde doğru hesaplama ile ihalelerinin yapılıp tamir ve bakımlarının profesyonel ekiplerce yapılmasını sağlamak çok önemli bir sorundur.

İletişim kurmak ve yaşamaya geldiği ülkemizde dil sorunlu çocukların, bir program dahilinde eğitime ve ülkeye uyumunun sağlanacağı yapılar ve kurslar oluşturulmalıdır.

Üniversitelerde yaşanan sahte diploma skandalını hatırlayacak olursak, bu konuda da eğitimin her aşamasında denetim ve hesap verilebilirlik yapısı oluşturulmalıdır.

Tüm bunların doğru yapılmasını sağlayacak yapılanmaları kurarak, nüfusumuzu bilecek doğru sayımları yaparak, ülke nüfusu planlanmalı ve buna göre okula gidecek çağ nüfusu belirlenerek okul ve sınıf sayılarının belirlenesi sağlanmalıdır.

Planlı bir toplum yaratmak için yukarıda belirtiğim en elzem konuları ortak akıl ve iyi bir planlama ile gerçekleştirmek mümkündür.

Eğitimde süregelen anlayışı değiştiremezsek, sorunlar yumağına dönen bir eğitim ve paydaşların kavgalarını izleyerek, maalesef çocuklarımızın dünyadan daha da koptuğu bir yapıyla,  başımızı kuma gömerek dünya dışı varlıklar olarak hayatlarımıza devam edeceğiz.

Gelecek için adım atılacaksa, gün bugündür…

Kalın sağlıcakla…

Diğer Haberler

Başa dön tuşu