EğitimManşetYazarlar

Geleceğin Okulları Nasıl Olacak?

Eğitimde her şeyin temeline yerleşecek yapay zeka yazılımları ve süper bilgisayarlarla, hayaller sınır tanınmayacak şekle bürünecek...

Son yüzyıla damgasını vuran ve ülkemizde de halen sürdürülen eğitim modeli, bilgiye dayalı bir eğitim modeli olmuştur. Öğrenmenin kitap, defter ve anlatım yoluyla bilgiyi aktardığı, öğrencinin de verilen bilgileri depolayıp (ezberleyip) sınavlarda satırı satırına cevap olarak yazdığı ve sonucunda öğrenmeyi sınav yolu ile değerlendiren bir ölçme değerlendirme sistemidir, ‘geleneksel eğitim’…

Ezberlenen bilgileri çoktan seçmeli sorulara sığdırdığımız, disipline dayalı, hedef ve amaçlardan şaşmış bir eğitim modeli…

Ülkemizde 11 bin civarında Lise öğrencisi vardır. Bunların 7 bin 700 civarında öğrencimiz genel liselerde, geriye kalan 3 bin 300 civarı öğrenci de mesleki teknik liselerinde öğrenim görmektedir. Bu sayılar dünya gerçeklerinden farklı bir durum ortaya koyuyor.

Ekonomisi gelişmiş ülkelerde mesleki teknik bölümlerinde okuyan öğrenci sayısı % 70, genel liselerde okuyan öğrenci sayısı oranı ise % 30 civarlarındadır.

Yani eğitim, o ülkenin üretimine odaklanmaktadır. Toplumunun mal ve hizmet üretiminde ihtiyaç duyduğu her seviye ve kademede, mühendis, hizmet ve teknik ara elemanı yetiştiren, yetenek, beceri ve davranış biçimlerinin geliştirildiği, süreçler toplamı olmalıdır.

Bizim ülkemizde maalesef eğitimde bu süreçlere bile ulaşamadık. Ezbere dayalı eğitim modeli ile fabrikasyon üretim modelinde, üniversitelere öğrenci yetiştirip, çok büyük yatırım yaptığımız çocuklarımızı, üniversiteli işsizler ve üretimden kopuk bireyler olarak yetiştirdik.

Teknik bilgi, hizmet alanları ve ara eleman iş gücünü ise yine çok büyük bedeller ödeyerek, yurt dışından, hiçbir standart ve eğitim aramadan ithal ediyoruz. Yabancılaşıyoruz.

Geleneksel eğitim modeli ile aslında dünya ile aynı çizgide giderken 1960’lardan başlayıp 1990’lara kadar bilgiye dayalı eğitim modeli ile bir nebze de olsa başarı sağlasak da, 2000’li yıllar ve sonrasında dünyadaki gelişmelere ve ülkemizin üretim sistemlerine eğitimde entegre olunamadığından, 2020’li yıllardan beri çok zor dönemler yaşamaktayız.

Bu konu ülkemizde bir beka sorununa dönüşmüştür. Son dönemlerde çeşitli şekillerde bu korkular dışa vurmaktadır – topraksız kalıyoruz, toplumda sayısal olarak azınlığa düştük, yabancılaşıyoruz-.

***

GELECEĞİN EĞİTİM MODELİ

Yeni eğitim modelinin ana felsefesi, ülkelerde ortaya konmaya çalışılan, üretim mekanizmaları ile eğitimde, tüm paydaşların katılımı ile ortak aklı öne çıkararak yeni eğitim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.

Yeni geliştirilmeye çalışılan eğitim modelinde, Eğitim sisteminin de entegre olduğu, birbirini tamamlayan mekanizmalara ulaşılıp ulaşılamayacağı, toplumsal gelişmenin önünün de açılıp açılmayacağını belirleyecektir.

Dünyada eğitim ve meslekler o kadar hızlı değişiyor ki, bugün bile, en çok tercih edilecek meslekleri ve teknolojik gelişmeleri hayal bile edemiyoruz. 

Eğitimde, veriye dayalı bir sistemi oluşturmalıyız. Verileri bilgiye ve davranışa, davranışları da teknoloji ile üretime dönüştürebilmeyi başarmalıyız.

Bir diğer önemli konuda, eğitimin yönetimi için, bilimsel ilkeler çerçevesinin oluşturulması zorunluluğudur.

Yeni eğitim sistemlerinde uygulanmaya başlanan kriterler, yüksek hızlı mobil internet, yapay zeka yazılımları ve veri analitiği (sorunsalı çözümleme) bulut teknolojilerinin kullanılması gerçek değişimi gerçekleştirecektir.

Peki, ama geleceğin okulları nasıl olacak?

Dört duvar arası okul ve sınıf kavramları, süreç içerisinde terk edilecek, öğrenciler kendilerine ait şifreli bilgisayarlarda, eğitimi kişiye özel ortamlarda, kendi adı veya şifresi ile giriş yaptığı dersleri,  projelerini, araştırmalarını ve sınavlarını bilgisayar ve internet üzerinden geliştirilen sistem ve programlarla yapabileceklerdir.

 Sanal ortamlarda saklanan dersler, projeler, araştırmalar, sınavlar kısacası tüm eğitim süreçlerine, zaman mekan sorunu olmadan her yerden, her zaman ulaşılabilmesi, öğrenci için çok büyük avantajlar sağlayacaktır.

Tüm öğrencilerin kullanabileceği 3D yazıcıları, bugünkünden daha da geliştirilerek, ana sınıf öğrencilerinden tutunda, yükseköğrenime kadar tüm seviyelerde kullanılmaya başlayacaktır. Teknik içerikli tüm mesleki eğitimde 3D yazıcılar çok büyük faydalar sağlayacaktır. Moleküler yapılar gibi anlaşılması zor konuları tahtaya çizerek veya anlatarak kavratmak yerine, 3D yazıcılardan çıkararak, daha anlaşılır bir hale getirebilmek mümkün olacaktır.

Eğitimde her şeyin temeline yerleşecek yapay zeka yazılımları ve süper bilgisayarlarla, hayaller sınır tanınmayacak şekle bürünecektir.

Eğitimde çığır açacak yeni ve popüler teknolojiler, herhangi bir derste konuyla ilgili sanal geziler yapılmasını mümkün kılarken, artırılmış gerçeklik AR ( Augmented Reality ) ve sanal gerçeklik VR (Virtual Reality ) benzeri teknolojiler eğitimde yaygın bir şekilde kullanılacaktır.

Yapay zeka tabanlı bilgisayar programları ( sanal eğitim asistanları ) öğrencilerin özelliklerini tanıyarak derslerini kişiselleştirerek, öğrenciye en hzılı ve doğru şekilde öğrenmenin yollarını gösterecektir. Zorlanılan konularda gereken anlatımları tekrar ederek daha fazla pratik yaptırarak öğrenme süreçlerini, daha etkili ve verimli kılacaktır.

Önümüzde ilerleyen zamanda hangi teknolojilerin, hangi alanda, ne kadar kullanılacağını bilemesek de, yapay zeka ve bilgisayar tabanlı uygulamaların eğitimin temelinde yer alacağını bu günden deneysel olarak denenen bireysel eğitim süreçlerinden görebiliyoruz.

Şimdi tüm bunlar sizlere hayal gibi gelebilir ancak dünyada eğitimde kaygı duyan ülkeler son beş yıldır eğitimde ve ekonomide ileriye gitmiş ülkeler liderliğinin devamı için bu uygulamaları ve yazılımları, deneysel bazda sistemler kurarak, okullar, sınıflar, e-dersler ve kişiye özel eğitimler şeklinde uygulama çalışmalarını ilerletiyorlar. Her geçen yılda, bu ülkelere katılan sayısı hızla artmaktadır.

Bizler şimdi, iki elimizin arasına başımızı koyarak, tüm bunların neresinde olacağımıza karar vermek ve başlamak zorundayız.

Gelen hafta bu konularda yazılarımla, geleceğin eğitimi konusunda bilgiler aktarmaya devam edeceğim.

Kalın sağlıcakla…

YAZI/OZAN ÇOLİ

 

Diğer Haberler

Başa dön tuşu