EğitimManşetÖzel HaberlerYazarlar

Yeni Eğitim Programı Kimin İçin Hazırlandı? “Bilal’e Anlatır Gibi” Anlatın…

55 bin civarında öğrenci, 100 bin civarında veli ve 7 bin civarında öğretmen, idareci ve okul çalışanları ne amaçla bu kaosa sürüklendi? Bu sorunun cevabını, kararını verenler 160 bin kişiye “Bilal’e anlatır gibi” anlatmalıdır.

Eğitimde süre tartışması Milli Eğitim Bakanı ile eğitim sendikaları arasında ciddi bir tartışmaya dönüştü…

Peki, ama hizmeti alanlar; yani çocuklarımız? Öğrencilerimiz ve onların velileri bu sürece nasıl bakıyor?

Eğitim paydaşlarından biri olan KTOEÖS bu konuda dönem arasında Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, öğrenci, veli, öğretmen ve okul idarecileri için dört farklı anket ile bir araştırma gerçekleştirdi.

Bu anketin sonuçlarına göre, veliler ve öğrenciler ne düşünüyorlar? Yaşanan süreçlere nasıl bakıyorlar?

KTOEÖS 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan, yeni program konusuna bu şekli ile karşı çıkacaklarını, bu durumun kaosa sebep olacağını ve hali hazırdaki sorunları büyütüleceğine vurgu yapmıştı.

Sendika, yeni programa ilişkin Eğitim Bakanlığı’na uyum adına bir yol haritası çizmiş; eğitimde süre planlanırken, fiziki alt yapı (42 Okul binasınınım tadili ), uygulanacak öğretim programları (kalite ve verimlilik ), sağlıklı beslenme, hangi yaş ve düzeyde, eğitimde ne kadar süreye ihtiyaç duyulmaktadır ( esnek süreler ) gibi konularda öneriler getirmişti.

Hedef ne? Diyerek eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu dönüşümleri yapmayı önermişti.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan tarafından tek taraflı olarak uygulamaya konulan  ve adına “tam gün eğitim” denilen yeni program (Pazartesi, Salı günleri öğleden sonra derslere devam edilmesi), ile ilgili “Eğitiminin Değerlendirilmesi” başlığıyla okullara anket soruları gönderilmişti. Öğrenci ve velileri gönderilen ankete katılıp net cevaplar vermişti.

Araştırmanın sonuçlarına göre;

 1. Okulların fiziki alt yapılarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu soruya öğrencilerin % 65.4 ü “hayır”, velilerin % 74.3’ü ise “yetersiz” cevabını verdi.

 1. Öğrencilerin, uygulamaya konulan yeni program ile okula ilgi ve motivasyonları nasıl etkilenmiştir?

Öğrencilerin %71’i “olumsuz” etkilendiklerini, veliler % 74’ü de okula devam oranını düşürdüğünü belirttiler.

 1. Yeni programın öğrencilerin akademik başarısını artırdığını düşünüyor musunuz?

Veli anketine göre % 66.4 oranında akademik başarının artmadığı belirtildi.

 1. Yeni programın öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

Veli anketine göre, veliler % 68.4 oranında öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine katkısı olmadığını belirtti.

 1. a: Öğlen aralarında yemek ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?

Öğrencilere sorulan bu soruda %10’u yemek yiyemediklerini,  % 20.1’i yemek ihtiyaçlarını okul kantininden sağlayabildiklerini, %23.1’i evden yemek getirdiklerini, % 28’i ise okul dışına çıkarak yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirttiler.

b:Okul kantininden memnun musunuz?

Öğrencilerin % 32.7 memnun olmadıklarını, % 19.5’i ise hiç memnun olmadığını, % 62’si ise maddi olarak zorlandıklarını belirttiler.

 1. Eğitim Bakanlığı’nın yiyecek desteği sağlamak amacıyla, kısa süreli olarak okullara yaptığı maddi katkı için ne düşünüyorsunuz?

Veliler

 1. Yetersiz olduğunu vurguluyorlar.
 2. Öğrenciler arasında adaletsizlikler yarattığına vurgu yapıyorlar
 3. Açık ve görünür olduğundan rencide edici olduğunu vurguluyorlar.
 1. Birinci dönem uygulanan yeni programının, öğlen aralarında çocuğunuzun güvenliğini ve sağlığını tehlikeye attığını düşünüyor musunuz?

Ankete katılan velilerin % 51.6’sı yeni program uygulamasının çocuğunun sağlıklı beslenmesi ve güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

 1. Uygulamaya konulan yeni programın, aile bütçesine ek bir yük getirdiğini düşünüyor musunuz?

Ankete katılan velilerin % 82.2 si yeni program uygulamasının aile bütçelerine ek yük getirdiğini belirtti.

 1. Birinci dönemde uygulanan yeni programdan memnun musunuz?

Öğrencilerin % 86’sı memnun olmadıklarını belirtirken, velilerin % 73.6’sı da memnun olmadıklarını belirtti.

 1. Birinci dönemde uygulanan programın gün sayısının artırılması veya kalıcı bir program olarak uygulanmasını mümkün görüyor musunuz?

Öğrencilerin %76.3 devam etmemesi gerektiğini vurgularken, velilerin %73.3’ü de kalıcı bir program olmayacağını düşündüklerini belirttiler.

Sonuç olarak anketin verilerine baktığımızda öğrenciler ve veliler sorunlu gördükleri ve kendilerini etkileyen bu programın bu şekli ile sürdürülebilir olmadığını, sağlık ve güvenlik problemleri yarattığını vurguladılar…

Durum bu iken; sendikalar yeni programın olumsuzluklarına dikkat çekerken, öğrenci ve veliler bu programın sürdürülemez olduğunu düşünürken, kim ve kimin için böyle bir program uygulamaya konuldu?

 55 bin civarında öğrenci, 100 bin civarında veli ve 7 bin civarında öğretmen, idareci ve okul çalışanları ne amaçla bu kaosa sürüklendi?

Bu sorunun cevabını, kararını verenler 160 bin kişiye  “Bilal’e anlatır gibi” anlatmalıdır.

Kalın sağlıcakla…

NOT: Haftaya ayni sorularla öğretmen ve okul idarecilerinin verilerini paylaşacağım bilginize…

YAZI/ OZAN ÇOLİ

Diğer Haberler

Başa dön tuşu